/* preventing css caching echo time */

Doradztwo personalne i psychologiczne

Stan optymalny

W tworzeniu naszej firmy towarzyszyła nam idea stanu optymalnego, ponieważ wierzymy, że dobre funkcjonowanie firmy na rynku zależy od satysfakcji osobistej każdego pracownika. Koncentrujemy się na dostarczeniu mu odpowiednich warunków do rozwoju

Nasza filozofia

Dlaczego stan optymalny?

badania pokazują że człowiek osiąga najlepsze rezultaty będąc w adekwatnym do danej sytuacji poziomie pobudzenia, motywacji, zaangażowania. Na zbyt wysokich obrotach można łatwo się wypalić, ale też popełniać błędy, przy niewielkim poziomie energii maleje gotowość do realizacji zadań, ale też satysfakcja  z osiągania celów. Dodatkowo warto kłaść nacisk na integrację  życia prywatnego i zawodowego, np. odchodzi się od promowania work-life balance na rzecz work-life integration. Człowieka warto widzieć przez całość jego doświadczeń, ale i również poprzez wszystkie eko-systemy jego funkcjonowania, począwszy od środowiska zawodowego poprzez osobiste po naturalne.

Świadomość, czyli co?

Jako ludzie jesteśmy stale w rozwoju, a świat stawia przed nami nowe wyzwania. Najlepszym i uniwersalnym sposobem adaptacji do zmieniających sie okoliczności jest budowanie świadomości. Rozpoczynając od siebie, kreujemy narzędzia do rozumienia własnych procesów wewnętrznych i sposobów reagowania, aby lepiej zarządzać własną energią życiową. Dzięki znajomości siebie, otwieramy się też na budowanie autentycznych relacji interpersonalnych, na poziomie współpracowników, zespołów oraz całej organizacji. Funkcjonując wśród sprzyjających ludzi, rozwijamy  w sobie większą uważność na świat i i akceptację zachodzących w nim zmian. Świadomość na tych wszystkich elementów prowadzi do STANU OPTYMALNEGO.

Stan optymalny

To program rozwojowy, oparty na działaniach skierowanych do pracowników Twojej organizacji

Pracownicy

Program warsztatów dostosowanych do potrzeb Twojej organizacji:

Pomyślałam, że tu można rozwinąć tę myśl, wpisać korzyści (np. jest to optymalna liczba spotkań, która nie obciąża organizacji czasowo, a daje wymierne efekty) czy coś w tym rodzaju :-))

Firma

Usługi doradztwa HR:

modele kompetencyjne, oceny pracownicze, ścieżki karier, zarządzanie zmianą w organizacji

Twoja organizacja