/* preventing css caching echo time */

Rekrutacja i selekcja pracowników

Prowadząc procesy rekrutacyjne kierujemy się ideą zadowolenia obu stron – pracodawcy i pracownika. Nasi Klienci obdarzają nas zaufaniem, ponieważ kluczowa jest dla nas jakość świadczonych usług.

Przy każdej prowadzonej rekrutacji rozpoczynamy od poznania szczegółowego opisu stanowiska, obejmującego zarówno kryteria twarde, czyli wymagania na temat wykształcenia, doświadczenia zawodowego, znajomości języków obcych czy programów, jak również miękkie oczekiwania. Tu szczególnie zwracamy uwagę na motywację oraz tak zwane kompetencje miękkie.

Poszukiwanie kandydatów, czy też pozyskiwanie ich zainteresowania jest dla nas początkiem drogi do obsadzania stanowisk. Każdy kontakt służy budowaniu motywacji do pracy u naszych klientów, a zatem również omawianiu ich wizerunku. Znamy bowiem wyzwania obecnego rynku pracy specjalistów.

Każdą pozyskaną aplikację analizujemy a następnie, po wstępnych wywiadach zapraszamy do rozmów tylko osoby pasujące do profilu. Cenny jest dla nas czas osób, które zapraszamy do rekrutacji oraz będących po stronie firm oferujących wakat. W trakcie pogłębionych wywiadów twarzą w twarz, prowadzonych najczęściej online – gdyż realizujemy rekrutacje na terenie całego kraju – weryfikujemy miękkie kryteria. Wprost rozmawiamy z kandydatami o kluczowych aspektach potencjalnego nowego miejsca pracy, wiemy, że dobry pracownik, to taki, który jest zadowolony ze swoich, przełożonych  a także miejsca i środowiska zatrudnienia. Następnie towarzyszymy w trakcie organizacji spotkań pracodawców z potencjalnymi pracownikami – i to bywa kluczowym momentem dla sukcesu, niejeden proces rekrutacyjny zakończyłby się fiaskiem, gdyby nie nasze wsparcie w komunikacji obu stron. Wspieramy również moment ofertowania wybranego kandydata i składania przez niego wypowiedzenia.

Za sukces uznajemy moment porozumienia się obu stron. A zatem firma, ale przede wszystkim przełożeni zyskują dopasowaną osobę do zespołu, a sam pracownik wartościowego dla niego pracodawcę. To jak ułożenie puzzli, które pasują i to pozwala wszystkim na STAN OPTYMALNY.